HU

tág {επίθετο}

volume_up
Directive 2000/43 is an important instrument with a broad scope for application.
Ezt csak igen gyorsan összefoglalom, mivel tág témáról van szó.
I will just sum this up very quickly, because it is a broad subject.
Túl tág és rosszul behatárolt; nem szabadna precedenst teremtenie.
It is far too broad and ill-defined, and we would not like to see it set a precedent.
Tág teret adnak a megtakarításra a biztonságvédelmi és informatikai szolgáltatások.
There is large scope for savings on security and IT services.
Bloody large perimeter for us to cover, Price observed, after a few minutes.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az ökocímke a nyilvánosság tág körében szerez elismertséget.
The Member States have to ensure that the Ecolabel gains recognition among the public at large.
Used in a loose and quite indefensible meaning of the term.
AS: I walked out of there wide-eyed with wonder.
Az ember belülről tág, gömbölyű és torz képet látott a folyosóról.
From the inside you got a wide, fish-eye view of the corridor.
Maga a koncepció azonban annyira tág és elvont, hogy kívánatos lenne néhány pontosítás.
However, the concept itself remains so wide and abstract that some clarification would be desirable.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «tág» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

HungarianA tag, aki lőtt, hallja a hangos rádiót, és tudja, hogy az elnyomja a lövés zaját.
The guy who did the shooting hears the loud radio and knows it will cover a shot.
HungarianEz a tag azonban olyan finoman ügyködött, mintha világéletében csak ezt tette volna.
But this man pulled it around ever so slowly, as though he had done it for ever.
HungarianÉs leginkább az ötödik tag akartam lenni a Depeche Modeban vagy Duran Duranban.
And mostly I wanted to be the fifth member of Depeche Mode or Duran Duran.
HungarianA "családtagok” fogalom például túl tág, és fennáll az azzal való visszaélés kockázata.
For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
HungarianFeltételezem, hogy a jelen lévő bizottsági tag, Verheugen úr ugyanezen nézetet osztja.
I presume that our Commissioner in attendance, Mr Verheugen, takes the same view.
HungarianHosszú sor várt repülésre mintha a tag nem akart volna nekik csalódást okozni.
I caught his, though, as he helped a man and wife into the front cockpit of his plane.
HungarianAki pedig nem csinált semmit, csak hagyta, hogy kiszolgálják, azé volt a tág tér.
HungarianA 24 bizottsági tag kérdéseire összefoglaló, futólagos válasz érkezett.
Questions from 24 committee members were dealt with en bloc in a cursory manner.
HungarianNem tetszett neki, amit az ex-KLSZ-tag mondott, de nem látott más lehetőséget.
He didn't like what the former SAS man had to say, but he saw no reasonable alternative.
HungarianAz Andy nevű tag elővett a kocsiból egy poros barna takarót, és rádobta a tetemre.
The man called Andy got a dusty brown blanket out of the car and threw it over the body.
HungarianMinden tag kinevezése hároméves időtartamra szól, ami meghosszabbítható.
All members shall be appointed for a term of three years, which shall be renewable.
HungarianDe Carstairs amúgy is csak gyenge tag volt, jóllehet nem annyira rossz, mint Neville.
But then, Carstairs had been something of a weak sister, though not as bad as Neville.
HungarianA krupié megkérdezte, nem akar-e aranykártyás tag lenni az Aranyrög kaszinóban.
HungarianTIFF: a Tag Image File Format egy elég régi formátum, ami a mai napig népszerű.
TIFF: the Tag Image File Format is a rather old standard that is still very popular today.
Hungarian- Ja, fiacskám, a te szakszódat neked magadnak kell összehoznod - mondta a tag.
I want my airline transport rating:' You're gonna have to forge your own licenses, he said.
HungarianIsten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, tetszése szerint.
But now God hath set the members, every one of them, in the body as it hath pleased him.
Hungariankérdezte az idősebbik Politbüro-tag.
How can a nation run out of money? the senior Politburo mem­ber demanded.
HungarianTegnap este csak azt mondtam, hogy egy tag támadta meg, aki hasonlít Frye-ra.
HungarianA költségvetés 2,9 százalékos megnövelésének elfogadása már így is nagyon tág kompromisszum.
The acceptance of the 2.9% budget increase is a very broad compromise already.
HungarianA tag visszaballagott a saját gépéhez, letelepedett, és a kislányhoz kezdett beszélni.