αγγλική μετάφραση του όρου «pompásan megy»

HU

«pompásan megy» Αγγλικά μετάφραση

HU

pompásan megy {ρήμα}

volume_up

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «pompásan megy» στα αγγλικά

pompásan επίρρημα
megy ρήμα