αγγλική μετάφραση του όρου «osztályoz»

HU

«osztályoz» Αγγλικά μετάφραση

HU osztályoz
volume_up
{ρήμα}

1. γενικός

osztályoz (επίσης: rendez, nyilvántart)
volume_up
to calendar {ρ.} (order, catalogue)
osztályoz
osztályoz (επίσης: beoszt, besorol)
osztályoz (επίσης: besorol, rangsorol)
osztályoz (επίσης: kioszt, feloszt, szétoszt, eloszt)
osztályoz (επίσης: rendez, elrendez, beskatulyáz, feljegyez)
osztályoz (επίσης: kiválogat, rangsorol, különválaszt, elegyenget)
osztályoz (επίσης: megjelöl, besorol, beskatulyáz, minősít)
osztályoz
volume_up
to mark {ρ.} [αγγλ.]
osztályoz (επίσης: rendez, sorba állít, elrendez, kóborol)
osztályoz (επίσης: sorba állít, felsorakoztat, elrendez, beoszt)
osztályoz (επίσης: összekapcsol, hivatkozik, utal, céloz)
osztályoz (επίσης: összekapcsol, összefűz, összetűz)

2. "csoportokba rak"

osztályoz (επίσης: kiválogat)