αγγλική μετάφραση του όρου «odaad»

HU

«odaad» Αγγλικά μετάφραση

HU odaad
volume_up
{ρήμα}

odaad (επίσης: enged, közöl, okoz, megvetemedik)
- A király bejelentette, hogy ha duzzogsz, nem megfelelően viselkedsz, vagy megpróbálsz kibújni a parancsa alól, odaad szolgálónak!
The king has declared that if you cark or pout, or attempt to avoid his fiat, he will simply give you off into servitude!
S hogyha megnézek olyan cégeket, amelyek sikeresebbek az enyémnél, 3M, az 1930-as évek óta, odaad minden mérnöküknek 15 százalékot, hogy megkapják amit akarnak.
And if I look at companies that are actually more successful than mine, 3M since the 1930s is giving all their engineers 15 percent to pursue whatever they want.
odaad (επίσης: elárul, odaajándékoz)
odaad (επίσης: átnyújt, ad, átad, kézbesít)
Odaad nekem egy doboz zsebkendőt, én meg szárogatni kezdem Kelly arcát.
She hands me a large box and I dab Kelly's cheeks with great care.
Megkérdezi, hogy én vagyok-e Kelly Riker ügyvédje, aztán odaad nekem egy gyorsnyomtatóval készített anyagot.
She asks if I'm the lawyer for Kelly Riker, then she hands me a printout.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «odaad» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianOdaad nekem egy doboz zsebkendőt, én meg szárogatni kezdem Kelly arcát.
HungarianMegkérdezi, hogy én vagyok-e Kelly Riker ügyvédje, aztán odaad nekem egy gyorsnyomtatóval készített anyagot.
She asks if I'm the lawyer for Kelly Riker, then she hands me a printout.
HungarianOdaad nekem egy nagy borítékot.
HungarianS hogyha megnézek olyan cégeket, amelyek sikeresebbek az enyémnél, 3M, az 1930-as évek óta, odaad minden mérnöküknek 15 százalékot, hogy megkapják amit akarnak.
And if I look at companies that are actually more successful than mine, 3M since the 1930s is giving all their engineers 15 percent to pursue whatever they want.
HungarianDeck bemutat bennünket egymásnak, azt mondja, hogy Butch az ügyfelünk, aztán odaad nekem egy darab papírt, amire ezt firkantotta fekete filctollal: "Csak a semmiről beszélj."
Deck introduces us, refers to Butch as a client, then hands me a legal pad with the message, Keep talking about nothing, okay, scrawled in black felt on the top sheet.