αγγλική μετάφραση του όρου «megyék, ahol rendszeresen tartanak vadászatokat»

HU

«megyék, ahol rendszeresen tartanak vadászatokat» Αγγλικά μετάφραση

HU megyék, ahol rendszeresen tartanak vadászatokat
volume_up
{ουσιαστικό}

megyék, ahol rendszeresen tartanak vadászatokat
volume_up
hunting counties {πληθ.αρ.}

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «megyék, ahol rendszeresen tartanak vadászatokat» στα αγγλικά

ahol επίρρημα
rendszeresen επίρρημα
English