αγγλική μετάφραση του όρου «megvetemedik»

HU

«megvetemedik» Αγγλικά μετάφραση

HU megvetemedik
volume_up
{ρήμα}

megvetemedik (επίσης: meghajlít, csatol, elgörbül, meghajlik)
megvetemedik (επίσης: enged, közöl, okoz, hajlik)
megvetemedik (επίσης: becsap, felriaszt, származik, keletkezik)
megvetemedik (επίσης: befolyásol, meghajlít, elgörbül, meghajlik)