αγγλική μετάφραση του όρου «megduzzad»

HU

«megduzzad» Αγγλικά μετάφραση

HU megduzzad
volume_up
{ρήμα}

megduzzad (επίσης: felfúj, megdagad, felduzzaszt, felfúvódik)
megduzzad (επίσης: emel, emelkedik, felemel, húz)
megduzzad
megduzzad (επίσης: növekszik, emelkedik, származik, felemelkedik)
megduzzad (επίσης: növekszik, növel, megdagad, puffaszt)