αγγλική μετάφραση του όρου «megéljenez»

HU

«megéljenez» Αγγλικά μετάφραση

HU megéljenez
volume_up
{ρήμα}

megéljenez (επίσης: tapsol, felvidít, megtapsol, éjlenez)
megéljenez (επίσης: éljenez, hurráz, éltet)