αγγλική μετάφραση του όρου «illegális repülést végez»

HU

«illegális repülést végez» Αγγλικά μετάφραση

HU illegális repülést végez
volume_up
{ρήμα}

1. αεροπορία

illegális repülést végez (επίσης: fekete repülést végez, feketén repül, illegálisan repül)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «illegális repülést végez» στα αγγλικά

illegális επίθετο
English
végez ρήμα