αγγλική μετάφραση του όρου «hirtelen agyába villant egy gondolat»

HU

«hirtelen agyába villant egy gondolat» Αγγλικά μετάφραση

HU hirtelen agyába villant egy gondolat
volume_up

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «hirtelen agyába villant egy gondolat» στα αγγλικά

hirtelen ουσιαστικό
hirtelen επίθετο
hirtelen επίρρημα
hirtelen
villant ρήμα
English
egy ουσιαστικό
English
egy άρθρο
English
egy αριθμητικό
gondolat ουσιαστικό