αγγλική μετάφραση του όρου «háló»


Μήπως εννοείτε halo, to halo
HU

«háló» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
háló {ουσ.}

HU háló
volume_up
{ουσιαστικό}

háló (επίσης: csapda, kelepce, hálózat)
volume_up
net {ουσ.}
Biztonsági háló mellett érvel és támogatja a kistermelők szövetkezetbe tömörülését.
It also advocates a safety net and promotes the association of small farmers.
Háromszoros biztonsági háló gondoskodik arról, hogy ez ne történhessen meg.
There is a triple-lock safety net there to make sure that this cannot happen.
Virginia úgy érezte, mintha a háló egyre szorosabban fogná körül
It was as though a net was closing tighter and tighter round her.
háló (επίσης: hálószem, lyukbőség)
volume_up
mesh {ουσ.}
A háló szemein átpréselődött roncsai a fűben hevertek szanaszét.
Parts of it had been forced through the mesh of the bag and lay scattered on the grass.
- a "kis szembőségű háló": az összes olyan háló, amelyek szemnagysága legfeljebb 60 milliméter.
- the term 'small-meshed nets' shall mean all nets the mesh size of which is smaller than or equal to 60 millimetres.
A tartó oszlopépületek között feszülő bioszálas háló egy-egy foszlánya még mindig lelógott az épület széléről.
Fragments of the biofibre mesh that had stretched between the pillar high-rises still clung to one edge of the building.
It's covered with a crocheted netting that is embedded with mushroom spores.
Udinász hagyta, hogy a háló kicsússzon a kezéből, és nekidőlt a naptól forró sziklának.
Udinaas let the netting fall away from his fingers and leaned back against the sun-warmed rock.
Mindenesetre narancssárga háló fedte, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megvédje a járókelőket a törmelékektől.
The edifice was covered with an orange plastic netting that was manifestly intended to keep the facade from falling onto pedestrians.
háló (επίσης: csapda, hurok, tőr, kelepce)
volume_up
snare {ουσ.}
háló (επίσης: hurok, gyalogtőr)
volume_up
springe {ουσ.}
háló (επίσης: vágat, táró, kürtő, füstcsatorna)
volume_up
tunnel {ουσ.}
Az alagút bejáratát valami hálóféle szőtte át keresztül-kasul, szabályos háló, mintha egy óriáspók szőtte volna, csak sűrűbb annál, s minden szála kötélnyi vastag.
Across the width and height of the tunnel a vast web was spun, orderly as the web of some huge spider, but denser-woven and far greater, and each thread was as thick as rope.
háló (επίσης: penge, pókháló, szövet, szövedék)
volume_up
web {ουσ.}
A háló szálainak megszakításához Elminster akarata kell... vagy a halála.
Breaking the web needed Elminster's assenting will... or his death.
A háló egyre nagyobb és fényesebb lett, szinte már vakítóan csillogott.
The web winked as it swiftly grew, and was already almost too bright to look at.
Nem, nem árnyak voltak, hanem a Szövedékhez hasonlatos sötét háló.
No, not shadows-a web of dark lines that mirrored the Weave.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «háló» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianAddig éltek, amíg csak tudtak, olyan időben, amikor a szociális háló nem létezett.
They survived as long as they did at a time when the social safety nets weren't there.
HungarianA szívem majd kiugrik a helyéről minden fordulónál a háló és az ebédlő között.
My heart is pounding as I race back and forth to the den with each load.
HungarianMár indult volna vissza a földszintre, mikor vízcsobogást hallott a háló fürdőjéből.
As he was about to return downstairs Lamar heard water running in the en suite bathroom.
HungarianAz első dolog, amit látni fognak, egy kifeszített háló, nagyjából egy méter széles.
And the first thing you're going to see is a transect screen that is about a meter across.
HungarianA háló megfogta, anyaga a bőrébe olvadt és fojtogatta, orra és szemei egyaránt megindultak.
The webs were spells spinning themselves down and around him from the smoky helix.
HungarianMellesleg az északra néző nagy háló volt a legszebb és a legkülönlegesebb szoba a házban.
Besides, it was the prettiest and fanciest room in the house, the north master bedroom.
HungarianMicsoda rültség, gondolta a Háló, de túl messze volt, hogy bármit tehessen.
HungarianEgy perccel később megjelent Ray és helyet foglalt a háló túloldalán.
A minute later Ray appeared and sat between his dividers on the other side of the screen.
HungarianA harmadik világ is a háló része lett. Mind a háló részei vagyunk. És mi következik ezután?
The Third World is connected, we are connected. And what happens next?
HungarianGerrard áthajolt a háló felett, s maga is meglepődött, mennyire kimerült.
Hungarian- Jelenleg nem képviselem a Háló teljes tudatát - magyarázta.
'I don't represent the whole consciousness of the Sleeper right now,' it told her.
HungarianLement a terasz lépcsőin, útközben felszedett egy háló teniszlabdát és egy teniszütőt.
He went down the steps of the terrace, picking up a bag of tennis balls and a racket on the way.
HungarianEgy szinttel feljebb és lejjebb is különítményesek posztoltak; teljes volt a védelmi háló.
There were other Specials on the floors above and below as well, a full-volume defense screen.
HungarianNyomásra érzékeny háló lenne a fű alatt, a kerítés mögött?
Were there pressure-detecting grids beneath the grass beyond the fence? he wondered.
HungarianHáló borította be az egész várost, acélosan tündökölt, akár a csillagok fagyos éjszakán.
It lay over the whole city, glimmering with a steely luminescence, like starlight on a frosty night.
HungarianEz a rácsos háló ad képet a világ érzéseiről az elmúlt pár órában, mondhatni.
This grid is then said to represent the picture of the world's feelings in the last few hours, if you will.
HungarianA Háló ismét kénytelen volt megosztani a figyelmét a makrokozmikus és az emberi lépték események között.
The ship split its attention between the macro-cosmic and the human-scale.
HungarianKinyitotta a háló két ablakát, aztán szemügyre vette az alvó lányt.
Then he opened the room's two windows and stood with his back to them staring at the sleeping girl.
HungarianFigyelte a háló felületén futó tajtékokat, ahogy visszahúzódnak elle, és belesimulnak a szövetbe.
It watched the ridges on the surface of the grids as they retreated before it and slowly shrank.
Hungarian- Nos, a díszletbl ítélve a Háló nem osztaná a véleményemet.