αγγλική μετάφραση του όρου «eltorzul»

HU

«eltorzul» Αγγλικά μετάφραση

HU eltorzul
volume_up
{ρήμα}

eltorzul (επίσης: kiforgat, eltorzít, megrándít, magához ölel)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «eltorzul» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianDan látta, hogy Laura arca eltorzul, de nem engedte el Melanie-t, hogy befogja a fülét.
Dan saw Laura wincing, but she didn't let go of Melanie to cover her own ears.
HungarianDe észrevettem, hogy mereven, furcsán mozog a lába, s az arca néha fájdalmasan eltorzul.
But I noticed that his legs moved stiffly and queerly and that he grimaced once or twice.
HungarianLátom, hogy eltorzul az arcom és hallom a tulajdon bőgésemet.
I see my face twisted into grimaces and I hear bellowing coming out of me.
HungarianNéha a sokk hatására eltorzul az ember ítélőképessége.
And sometimes, when you go through a shock like this, it distorts your perceptions.
HungarianAz eltorzul arcról nyers, mindent átható gonoszság sugárzott és mintha valahonnan ismerték volna.
The face was grotesquely misshapen, a thing of towering, implacable evil - and it was familiar.
HungarianLátta, hogy az asszony arca egy pillanatra eltorzul a fájdalomtól.
HungarianA fájdalomtól eltorzul arc látványa, a nő riadt nyúlra emlékeztető szeme szinte kibírhatatlan, fehér izzásúvá hevítette benne a vágyat.
The sight of her pain-contorted face and her scared-rabbit eyes stoked his lust to an unbearable white-hot flame.
HungarianFelpillantva látta, hogy a Jaff olyan erővel húzza magához a valóságot, hogy a szoba túlsó vége a felismerhetetlenségig eltorzul.
Looking up, he saw that the Jaff had pulled so hard on the far end of the room that it was distorted out of all recognition.
HungarianEltorzul az arányérzéke.