αγγλική μετάφραση του όρου «blöff»

HU

«blöff» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
blöff {ουσ.}

HU blöff
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

blöff (επίσης: svindli, trükk, gyanús ügy, suskus)
volume_up
shenanigan {ουσ.}

2. "kártyában is"

blöff (επίσης: ámítás, becsapás)
volume_up
bluff {ουσ.}
Valószínűbb, hogy az indiai misszió, akárcsak az övé, főként blöff.
More likely, just as his mission was mainly bluff, so was theirs.
Szimpla blöff volt csak, és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta.
It was pure bluff, and by the grin on Tommy-Ray's face he knew it.
Egy jó blöff néha többet ér, mint egy jó harc mordult fel Ulath.
'A good bluff is sometimes better than a good fight,' Ulath growled.
blöff (επίσης: színlelés, tettetés, ámítás, csalás)
volume_up
sham {ουσ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «blöff» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianEddig minden, amit hallottunk tőlük, blöff volt meg hadova.
HungarianMi ez a blöff a két gyilkossággal?
HungarianA botránylap-dolog üres blöff.
HungarianEgy egészen rövidke pillanatra Gordon ösztönösen hátra akart fordulni, pedig már akkor tudta, hogy blöff az egész, és hogy a holnista feltehetően egyedül van.
For the briefest instant Gordon started to turn, even as he told himself that it was all a trick-that the Holnist was probably alone.
HungarianMégis épp az volt a vicces, hogy pontosan e miatt a blöff miatt - ami épségben átsegítette annyi gyanakvó hegyi településen - nem tehette meg, hogy itt maradjon.
It was ironic, then, that the very hoax that had taken him safely this far through the suspicious mountain hamlets now kept him from remaining here.