αγγλική μετάφραση του όρου «blöff»

HU

«blöff» Αγγλικά μετάφραση

HU

blöff {ουσιαστικό}

volume_up
1. γενικός
blöff (επίσης: svindli, trükk, gyanús ügy, suskus)
2. "kártyában is"
blöff (επίσης: ámítás, becsapás)
Valószínűbb, hogy az indiai misszió, akárcsak az övé, főként blöff.
More likely, just as his mission was mainly bluff, so was theirs.
Szimpla blöff volt csak, és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta.
It was pure bluff, and by the grin on Tommy-Ray's face he knew it.
'A good bluff is sometimes better than a good fight,' Ulath growled.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «blöff» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

HungarianSzimpla blöff volt csak, és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta.
HungarianAzonban kiderül, hogy mindez nem igaz, és hogy az egész egy blöff.
HungarianValószínűbb, hogy az indiai misszió, akárcsak az övé, főként blöff.
HungarianEgy jó blöff néha többet ér, mint egy jó harc mordult fel Ulath.
HungarianEddig minden, amit hallottunk tőlük, blöff volt meg hadova.
HungarianÚgy, ahogyan az izgatás vagy a felbujtás a cikkben szerepel, a legrosszabb esetben mindkét kifejezés lehet akár blöff is.
In that the clause allows for incitement or provocation, both these terms are at worst even a bluff.
HungarianEz nyilvánvaló blöff, és mi bedőlünk neki.
HungarianEz blöff mondta határozottan Cal Jarrel.
HungarianMi ez a blöff a két gyilkossággal?
HungarianA botránylap-dolog üres blöff.
HungarianVan rá esély, hogy csak blöff, szélhámosság az egész; hogy nem képesek a Freya elpusztítására és a legénység legyilkolására?
Any chance that its a bluff, a confidence trick, that they really cant destroy the Freya or kill her crew? someone asked.
HungarianEgy egészen rövidke pillanatra Gordon ösztönösen hátra akart fordulni, pedig már akkor tudta, hogy blöff az egész, és hogy a holnista feltehetően egyedül van.
For the briefest instant Gordon started to turn, even as he told himself that it was all a trick-that the Holnist was probably alone.
HungarianMégis épp az volt a vicces, hogy pontosan e miatt a blöff miatt - ami épségben átsegítette annyi gyanakvó hegyi településen - nem tehette meg, hogy itt maradjon.
It was ironic, then, that the very hoax that had taken him safely this far through the suspicious mountain hamlets now kept him from remaining here.