αγγλική μετάφραση του όρου «adódik vmiből»

HU

«adódik vmiből» Αγγλικά μετάφραση

HU adódik vmiből
volume_up
{ρήμα}

adódik vmiből (επίσης: származik, ered, származtat)
adódik vmiből (επίσης: követ, folytat, űz, következik)
adódik vmiből (επίσης: következik vmiből, vmiből következik)
adódik vmiből (επίσης: felszerel, kioszt, származik, keletkezik)
adódik vmiből (επίσης: becsap, felriaszt, származik, keletkezik)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «adódik vmiből» στα αγγλικά

adódik ρήμα