αγγλική μετάφραση του όρου «ömledék»

HU

«ömledék» Αγγλικά μετάφραση

HU

ömledék {ουσιαστικό}

volume_up
1. γενικός
ömledék
2. "hegesztési"