αγγλική μετάφραση του όρου «ásványvíz»

HU

«ásványvíz» Αγγλικά μετάφραση

HU

ásványvíz {ουσιαστικό}

volume_up
ásványvíz (επίσης: gyógyvíz, palackozott ásványvíz)
Az iránymutatások egyedi szabályokat tartalmaznak az ásványvíz forgalmazására vonatkozóan is.
Specific rules for supplying the market with mineral water are also laid down in the guidelines.
Az EU ásványvízről szóló dokumentuma egy egész Európára érvényes természetes ásványvíz-szabványt határoz meg.
The EU mineral water document specifies a Europe-wide standard on natural mineral water.
It was probably mineral water.
ásványvíz (επίσης: palackozott ásványvíz)
Ez a Mulako Részvénytársaság ásványvíz-kitermelő telepe mondta Luke.
This is the Mulako Corporation Primordial Water Quarry, Luke said.
A múlt hónapban valami Rocky Mount-i bulin felrobbant egy üveg szénsavas ásványvíz.
Last month a bottle of carbonated water exploded at a private party in Rocky Mount.
Az iránymutatások egyedi szabályokat tartalmaznak az ásványvíz forgalmazására vonatkozóan is.
Specific rules for supplying the market with mineral water are also laid down in the guidelines.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ásványvíz» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

HungarianA múlt hónapban valami Rocky Mount-i bulin felrobbant egy üveg szénsavas ásványvíz.
Last month a bottle of carbonated water exploded at a private party in Rocky Mount.
HungarianBarry ismét elfoglalta helyét a bárpultnál, ahol friss citromos ásványvíz várta.
A fresh club soda with lime awaited Barry as he swaggered to the bar and assumed his position.
HungarianEz a Mulako Részvénytársaság ásványvíz-kitermelő telepe mondta Luke.
HungarianAz iránymutatások egyedi szabályokat tartalmaznak az ásványvíz forgalmazására vonatkozóan is.
Specific rules for supplying the market with mineral water are also laid down in the guidelines.
HungarianAz EU ásványvízről szóló dokumentuma egy egész Európára érvényes természetes ásványvíz-szabványt határoz meg.
The EU mineral water document specifies a Europe-wide standard on natural mineral water.
HungarianA poharakban valószínűleg ásványvíz volt.
HungarianKell 3 gallon ásványvíz...
HungarianAz olvasólámpa mellett egy üveg valpolicellai, az ágy mellett egy üveg ásványvíz, jegesvödörben, s mellette pohár, ezüsttálcán.
There was a bottle of Valpolicella by the reading light, and by the bed a bottle of mineral water, in an ice bucket with a glass beside it on the silver tray.