αγγλική μετάφραση του όρου «ártalmas»

HU

«ártalmas» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
ártalmas {επιθ.}

HU ártalmas
volume_up
{επίθετο}

ártalmas (επίσης: káros, kártékony)
volume_up
harmful {επιθ.}
This agreement is therefore an illusion and part of a harmful policy.
Az ártalmas adalékoknak el kell tűnniük, és szégyen, hogy milyen szegényes a tájékoztatás.
Harmful additives must go, and it is a disgrace that the information is so poor.
- az emberi egészségre ártalmas anyagot nem szabad a friss hús felé közvetítenie;
- they must not be capable of transmitting substance harmful to human health to fresh meat;
ártalmas (επίσης: kedvezőtlen, ellenséges, ellentétes)
volume_up
adverse {επιθ.}
Ártalmas következményekkel az Európai Unió tagállamaiban kórházba kerülő betegek 8-12%-ánál találkozunk.
Adverse events occur among 8% to 12% of hospital patients in the Member States of the European Union.
Ezeknek a politikáknak súlyosan ártalmas következményei vannak a munkavállalók és családjuk teljesítőképességére és életfeltételeire, és ezért a gyermekeikre is.
Policies that have profound adverse consequences on the efficiency and living conditions of workers and their families, and hence of their children.
Az ír kormány kiadott egy olyan jelentést mostanában, amely megállapítja, hogy eddig semmiféle rövid- vagy hosszútávon ártalmas egészségügyi hatást nem állapítottak meg.
The Irish Government has published a recent report concluding that, so far, no adverse short- or long-term health effects have been found.
ártalmas (επίσης: káros)
volume_up
deleterious {επιθ.}
De voltak ártalmas egészségi következményei emberek számára.
But it also had deleterious health consequences to people.
A költségeket nem az összes okozott ártalmas következmény, hanem alig néhány tényező alapján osztják el.
Costs are not apportioned for all the deleterious consequences caused, only for a small number of factors.
ártalmas (επίσης: kártékony, pusztító, romboló)
volume_up
destructive {επιθ.}
'You're so destructive, Gurgeh,' Boruelal told him.
Is it therefore a destructive agent?
Elképzelhetetlennek tartották, hogy szándékosan kiirtsanak egy fajt, még ha olyan ártalmas és gonosz is, mint a démonoké.
Even with creatures as destructive and evil as the Demons, they would not consider deliberate annihilation of a species.
ártalmas (επίσης: káros, romló, rosszabbodó)
volume_up
deteriorative {επιθ.}
ártalmas (επίσης: káros, bántó, sértő)
volume_up
hurtful {επιθ.}
Csak el kell gondolkodnod, ami szerinted is... egy korrupt, immorális, rossz rendszer, és ártalmas, de te mégis a részese vagy.
I’m saying you need to think about what you believe is a system that it is corrupt and immoral and wrong and hurtful, but you're gonna be a part of it.
ártalmas (επίσης: kedvezőtlen, ellenséges)
volume_up
inimical {επιθ.}
ártalmas (επίσης: káros, sértő)
volume_up
injurious {επιθ.}
Mindig azt mondogatta, hogy az éjszakai levegő tele van ártalmas miazmákkal.
The night air, he used to say, was most injurious.
ártalmas (επίσης: káros, bántó)
volume_up
injuroius {επιθ.}
ártalmas (επίσης: egészségtelen, nem egészséges)
volume_up
insalubrious {επιθ.}
ártalmas (επίσης: gonosz, rossz, káros)
volume_up
maleficent {επιθ.}
ártalmas (επίσης: gonosz, rosszindulatú)
volume_up
malign {επιθ.}
A legjobb esetben elfelejtenek és szidnak, rossz esetben kihasználnak a felelőtlen szabályozók, az ártalmas építési övezeti rendszer és a kormány felelősségrevonhatóságának hiánya.
We're at best ignored and maligned and abused, at worst, by negligent regulatory agencies, pernicious zoning and lax governmental accountability.
ártalmas (επίσης: párás, miazmás)
volume_up
miasmal {επιθ.}
ártalmas (επίσης: párás, miazmás)
volume_up
miasmatic {επιθ.}
ártalmas (επίσης: huncut, kártékony, csintalan)
volume_up
mischievous {επιθ.}
ártalmas (επίσης: kártékony, veszedelmes)
volume_up
noxious {επιθ.}
Tanjecterly légköre ártalmas, sőt azok számára, akik előzetes átalakulás nélkül érkeznek ide, akár halálos is lehet.
The environment of Tanjecterfy is described as noxious, and indeed lethal to those persons who would travel here without making adaptations.
A veszélyes és ártalmas mértékű fogyasztásnak a gyermekekre és terhes asszonyokra gyakorolt káros hatásai csökkentésére nincs sok módszer.
There are not many approaches for reducing the harmful effects of the dangerous and noxious consumption on children and pregnant women.
ártalmas (επίσης: káros, veszedelmes)
volume_up
pernicious {επιθ.}
Amíg minderre sor kerül, a varroa atka folytatja ártalmas munkáját, és elpusztulnak a méhek.
Whilst all this is taking place, the Varroa mite continues its pernicious work and bees die.
A legjobb esetben elfelejtenek és szidnak, rossz esetben kihasználnak a felelőtlen szabályozók, az ártalmas építési övezeti rendszer és a kormány felelősségrevonhatóságának hiánya.
We're at best ignored and maligned and abused, at worst, by negligent regulatory agencies, pernicious zoning and lax governmental accountability.
ártalmas (επίσης: bosszantó, kellemetlen, kárhozatos, átkos)
volume_up
pestilent {επιθ.}
ártalmas (επίσης: fertőző, dögvészes, mérgező)
volume_up
pestilential {επιθ.}
ártalmas (επίσης: káros, beteges, egészségtelen, nem egészséges)
volume_up
unwholesome {επιθ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «ártalmas» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HungarianTermészetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látsszék.
It was his bad chemicals, of course, which were compelling him to look like that.
HungarianTemessük el végre ezt az ártalmas Szerződést és ne játsszunk piromániás tűzoltót!
Let us finally bury this damaging treaty and stop playing at pyromaniac firefighters.
Hungarian(Nemigen vallott rá, hogy ilyen hosszú ideig kitegye magát az ártalmas esti levegőnek.)
(Rather unlike him, really, to risk the contamination of the night air so long.)
HungarianAmikor a németek tele voltak ártalmas vegyszerekkel, a zászlajuk így festett:
When the Germans were full of bad chemicals, their flag looked like this:
HungarianEz természetesen még egy ártalmas következménye a Lisszaboni Szerződésnek.
Of course, this is another of the baleful consequences of the Lisbon Treaty.
HungarianManapság persze már nem mernék árulni Szent Elmo panaceájá-t, annyira ártalmas volt.
They wouldn't dare really stock Saint Elmo's Remedy today, of course, it was so bad for people.
HungarianAkadályozzuk meg, hogy a válság előtti ártalmas jutalmazási gyakorlat tovább működjön!
We should prevent the continuation of the damaging bonus culture prevalent before the crisis.
HungarianAz ártalmas gondolatokat egy tudományos-fantasztikus regénybe tette, ott találta őket Dwayne.
He put the bad ideas into a science-fiction novel, and that was where Dwayne found them.
HungarianAz ártalmas vegyszerek és az ártalmas gondolatok a Jin és Jang az őrültségben.
HungarianÁltalában napi két csomaggal szívott el, és eleve tisztában volt azzal, milyen ártalmas ez a szokás.
He smoked two packs a day, and he was well aware that the habit was unhealthy.
HungarianA szabad nanorészecskék ellenőrzés nélküli környezetbe engedése ártalmas lehet az egészségre.
Uncontrolled release of free nanoparticles into the environment may be hazardous to health.
HungarianValami meleget nehezet, olyasmit, ami tele van ártalmas dolgokkal.
Hungarian= Lehet, hogy az örökbefogadás témája indította el az ártalmas kémiai reakciót Dwayne fejében.
It may be that the subject of adoption caused an unfortunate chemical reaction in Dwayne's head.
Hungarian= Ami a benne levő ártalmas vegyszereket illeti, Dwayne a legkevésbé sem állt egyedül a történelemben.
Dwayne certainly wasn't alone, as far as having bad chemicals inside of him was concerned.
HungarianTeljes mértékben tisztában vagyok azzal, milyen ártalmas a dohányzás és a passzív dohányzás az egészségre.
I am fully aware of the damage to health caused by using tobacco and by passive smoking.
HungarianDe a fejében az ártalmas vegyszerek torkig voltak a titkolózással.
HungarianDwayne ártalmas vegyszerei elfeledtették vele a hawaii hetet.
HungarianA merénylők agyát összezavarták az olyasféle ártalmas vegyszerek, mint amelyek most Dwayne-nek kellemetlenkedtek.
The assassins were confused by some of the same bad chemicals which troubled Dwayne.
HungarianNéha még a segglukukba is földugták az ártalmas vegyszereket.
HungarianE törvény szerint az erre vonatkozó tényszerű információ feltételezhetően ártalmas ezekre a fiatalokra.
According to this law, factual information on this is supposedly damaging to these young people.