αγγλική μετάφραση του όρου «olympiade»

NL

«olympiade» Αγγλικά μετάφραση

EN

«Olympiad» Ολλανδικά μετάφραση

NL olympiade
volume_up
{de}

olympiade
volume_up
Olympiad {ουσ.}
De 27ste Olympiade in Sydney, die net is afgesloten, wordt door iedereen beschouwd als een groot succes waar miljoenen mensen over de gehele wereld naar gekeken hebben.
The 27th Olympiad in Sydney, which has just ended, was regarded by everyone as a major success, attracting millions of spectators from all over the world.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «Olympiad»:

Olympiad

Παραδείγματα χρήσης του όρου «olympiade» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

DutchHierdoor zou voor het eerst in de geschiedenis van de " moderne " Olympische spelen een olympiade plaatsvinden in een regio die meerdere landen omvat.
This would be the first time since the revival of the Olympic Games that any Olympics had been held in a region covering several States.