αγγλική μετάφραση του όρου «depressief»

NL

«depressief» Αγγλικά μετάφραση

EN
NL

depressief {επίθετο}

volume_up
1. γενικός
depressief (επίσης: blauwe, blauw, depressieve, teneergeslagen)
2. ψυχολογία
depressief (επίσης: down, depri)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «depressief» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

DutchZo nu en dan raak ik nog wat depressief en obsessief.
DutchEn ik stonk even hard en was even depressief als alle andere wachtenden.
Dutchen daar was ik dan: uiterlijk erg succesvol, maar innerlijk erg depressief.
Well, soon a black cloud formed over my head and here I was, outwardly very successful, but inwardly very depressed.
DutchIedereen hier die depressief is geweest weet hoe dat is.
DutchOnze kinderen worden depressief in een verontrustend tempo.
DutchEr was dus zo'n blog van een jongere die ietwat depressief was en hij zei: "Ik slaap veel."
And so there is this blog of a young person who was kind of depressed, and he said, "You know, I'm sleeping a lot."
DutchWaarschijnlijk zijn ze boos, depressief, gefrustreerd.
DutchDe Wereldgezondheidsorganisatie schat nu dat één op vijf mensen op de planeet klinisch depressief is.
The World Health Organization now estimates that one out of five people on the planet is clinically depressed.
DutchAls ik praat met deze jongeren, in feite waren ze ofwel depressief en apathisch, of verbitterd en boos.
And these young people, when I talk to them, basically they were either depressed or apathetic, or bitter and angry.
DutchHij wordt altijd depressief rond deze periode van het jaar.
Dutch. ~~~ We voelen ons angstig, misschien depressief, gefrustreerd of cynisch.
We feel overcome, we feel overwhelmed, we feel anxious, maybe depressed, frustrated or cynical.
DutchOf men gaat eten als men zich depressief voelt.
DutchIk zat daar, en werd erg depressief.
DutchIk was sneller maar nog net zo depressief.
DutchFinnen zijn misschien wat saai en depressief en hebben een heel hoge zelfmoordratio, maar potverdorie, wat zijn ze goed opgeleid.
The Finns may be a bit boring and depressive and there's a very high suicide rate, but by golly, they are qualified.
DutchDus, dacht ik: Oprah had een uur uitgetrokken voor dit ademinhoud-ding, en als ik meteen was bezweken zou het een hele show zijn over hoe depressief ik was.
So, I figured, Oprah had dedicated an hour to doing this breath hold thing, if I had cracked early it would be a whole show about how depressed I am.
DutchDit waren zo ongeveer de gedachten die ik had in 1999 en 2000, en mijn vrienden zeiden dat ik erg depressief werd, en ze maakten zich echt zorgen om me.
So these are the kind of thoughts I was thinking in 1999 and 2000, and my friends told me I was getting really depressed, and they were really worried about me.