γερμανική μετάφραση του όρου «经理»

CN

«经理» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
经理 [jīnglǐ] {ουσ.}
volume_up
经理 [jīnglǐ] {ρ.}

CN 经理
volume_up
[jīnglǐ] {ουσιαστικό}

经理 (επίσης: 厂长)
经理

Παραδείγματα χρήσης του όρου «经理» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Chinese1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten: