γερμανική μετάφραση του όρου «经济部门»

CN

«经济部门» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
经济部门 [jīngjìbùmén] {ουσ.}

CN 经济部门
volume_up
[jīngjìbùmén] {ουσιαστικό}