γερμανική μετάφραση του όρου «经济过热»

CN

«经济过热» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
经济过热 [jīngjìguòrè] {ουσ.}

CN 经济过热
volume_up
[jīngjìguòrè] {ουσιαστικό}

1. επιχειρήσεις

经济过热