γερμανική μετάφραση του όρου «经济衰退»

CN

«经济衰退» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
经济衰退 [jīngjìshuāituì] {ουσ.}

CN 经济衰退
volume_up
[jīngjìshuāituì] {ουσιαστικό}

经济衰退 (επίσης: 不景气, 衰退)
volume_up
Rezession {θηλ.}