γερμανική μετάφραση του όρου «经济舱»

CN

«经济舱» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
经济舱 [jīngjìcāng] {ουσ.}

CN 经济舱
volume_up
[jīngjìcāng] {ουσιαστικό}

经济舱