γερμανική μετάφραση του όρου «经济联盟»

CN

«经济联盟» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
经济联盟 [jīngjìliánméng] {ουσ.}

CN 经济联盟
volume_up
[jīngjìliánméng] {ουσιαστικό}

经济联盟 (επίσης: 促进经济发展, 建筑经济, 经济区, 经济科学)
volume_up
Wirtschaft {θηλ.}
经济联盟 (επίσης: 上绷带, 共同体, 包扎, )
volume_up
Verband {αρσ.}
经济联盟 (επίσης: 共同体, 社团, 经济协会, 结合)