γερμανική μετάφραση του όρου «经济的发展»

CN

«经济的发展» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
经济的发展 [jīngjìdefāzhǎn] {ουσ.}

CN 经济的发展
volume_up
[jīngjìdefāzhǎn] {ουσιαστικό}

经济的发展