γερμανική μετάφραση του όρου «完整性»

CN

«完整性» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
完整性 [wánzhěngxìng] {ουσ.}

CN 完整性
volume_up
[wánzhěngxìng] {ουσιαστικό}

完整性 (επίσης: 全部, 完整, 彻底)