γερμανική μετάφραση του όρου «完工»

CN

«完工» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
完工 [wángōng] {επιθ.}
volume_up
完工 [wángōng] {ρ.}

CN 完工
volume_up
[wángōng] {επίθετο}

完工 (επίσης: 决定性)
完工 (επίσης: 克服, 消化)