αγγλική μετάφραση του όρου «无遮蔽地»

CN

«无遮蔽地» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
无遮蔽地 [wú zhē bì dì] {επιρ.}
EN

CN 无遮蔽地
volume_up
[wú zhē bì dì] {επίρρημα}

无遮蔽地 (επίσης: 几乎没有, 刚刚, 仅仅, 公开地)
volume_up
barely {επιρ.}