ισπανική μετάφραση του όρου «bidente»

IT

«bidente» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
bidente {αρσ.}

IT bidente
volume_up
{αρσενικό}

1. γεωργία

bidente
volume_up
aviento {αρσ.}
bidente
volume_up
bieldo {αρσ.}