γερμανική μετάφραση του όρου «racchiudere»

IT

«racchiudere» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
racchiudere {μεταβ.ρ.}

IT racchiudere
volume_up
[racchiudo|racchiuso] {μεταβατικό ρήμα}

racchiudere (επίσης: contenere)
volume_up
bergen [bergend|geborgen] {μεταβ.ρ.} [μεταφ.]
L'estensione dell'iniziativa LEADER all'intero territorio dell'Unione racchiude in sé il rischio di un'ulteriore emarginazione delle aree svantaggiate, a beneficio delle regioni più avanzate.
Die Ausweitung der Initiative LEADER auf alle Gebiete Europas birgt die Gefahr, daß benachteiligte Regionen zugunsten besser entwickelter nur noch weiter marginalisiert werden.
racchiudere (επίσης: comprendere, contenere)
Fino al quarto giorno, ogni cellula è totipotente, racchiude tutte le informazioni genetiche di un essere umano potenziale.
Bis zum vierten Tag ist jede Zelle totipotent, d. h. sie enthält sämtliche Erbinformationen für ein potenzielles menschliches Wesen.
Dies ist die Botschaft, die der Bericht bereits enthält.
Quando intende il Consiglio dare seguito alle intenzioni racchiuse nella legislazione alimentare proposta dalla Commissione, oggetto di accesi dibattiti negli Stati membri?
Wann beabsichtigt der Rat, mit den Vorhaben ernst zu machen, die im Vorschlag der Kommission zur Lebensmittelgesetzgebung enthalten sind und über die in den Mitgliedstaaten oft diskutiert wird?

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «racchiudere»:

racchiudere

Παραδείγματα χρήσης του όρου «racchiudere» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianVorrei quindi che si sottolineasse l'aspetto democratico che il contenuto digitale può racchiudere.
Ich fordere daher, den demokratischen Aspekt hervorzuheben, der mit dem eContent, den digitalen Inhalten verbunden ist.
ItalianIl grande pregio di questa direttiva è quello di racchiudere in un unico testo tutte le precedenti disposizioni in materia.
Der große Vorteil dieser Richtlinie besteht darin, dass sie alle bisherigen einschlägigen Bestimmungen in einem einzigen Text zusammenfasst.
ItalianSignora Presidente, è vero, potremmo forse spiegarla in questi termini, ma non vorrei racchiudere la mia idea in una definizione troppo tecnologica.
Frau Präsidentin, das könnte man in der Tat so sehen, doch ich möchte diese Vorstellung nicht auf eine rein technische Definition begrenzen.
ItalianQuesta divisa " più Europa " dovrebbe racchiudere impegni e contenuti più puntuali, in difesa delle libertà e delle identità degli europei.
Dieses Motto " mehr Europa " müsste auch gezieltere Verpflichtungen und Inhalte zur Verteidigung der Freiheiten und Identität der Völker einschließen.
ItalianRacchiudere questo elemento in una norma giuridica ha segnato una svolta nella storia delle relazioni commerciali internazionali ed è stata la cosa migliore da fare.
Dieser normative Anspruch ist ein Meilenstein in der Geschichte der internationalen Handelsbeziehungen, und dieser Anspruch war und ist richtig.
ItalianIn questo modo Helsinki, 9 o 10 mesi fa, ha tracciato un percorso tale da racchiudere sostanzialmente al suo interno, in prospettiva, la soluzione del problema politico di nome Turchia.
Vor neun, zehn Monaten wurde in Helsinki ein Prozess eingeleitet, der auf lange Sicht auch zur Lösung des politischen Problems Türkei beitragen kann.