γερμανική μετάφραση του όρου «chiarificare»

IT

«chiarificare» Γερμανικά μετάφραση

volume_up
chiarificare {μεταβ.ρ.}
IT

chiarificare [chiarifico|chiarificato] {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
chiarificare (επίσης: chiarire)
chiarificare (επίσης: intimare)
chiarificare (επίσης: acclarare)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «chiarificare» στα γερμανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianQueste sono le ragioni date all'onorevole Tomlinson per chiarificare la posizione della Commissione.
Diese Begründung wurde Herrn Tomlinson als Stellungnahme der Kommission mitgeteilt.
ItalianHo chiesto pertanto ai miei servizi di studiare come l'emendamento potrebbe essere riformulato per chiarificare questa posizione.
Ich habe daher meine Dienststellen beauftragt, zu überlegen, wie der Änderungsantrag umformuliert werden könnte, um die Aussage klarzustellen.
ItalianPer prima cosa, questi sono stati concepiti per chiarificare alcune disposizioni della posizione comune, in particolare per quanto concerne il suo campo d'applicazione, e sono pertanto ben accetti.
Sie dienen der Klärung bestimmter Festlegungen des Gemeinsamen Standpunktes, insbesondere im Hinblick auf seine Anwendungsbreite, und sind daher willkommen.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «chiarificare»:

chiarificare