γαλλική μετάφραση του όρου «zaffo»

IT

«zaffo» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
zaffo {αρσ.}
volume_up
zaffare {μεταβ.ρ.}
FR

IT zaffo
volume_up
{αρσενικό}

zaffo
volume_up
bondon {αρσ.}
zaffo (επίσης: stoppino, miccia, ciocca, miccia di zolfo)
volume_up
mèche {θηλ.}

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «zaffare»:

zaffare

Αλλα λόγια