γαλλική μετάφραση του όρου «tributare»

IT

«tributare» Γαλλικά μετάφραση

FR
IT

tributare [tributo|tributato] {ρήμα}

volume_up
tributare (επίσης: rendere)

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «tributare»:

tributare