γαλλική μετάφραση του όρου «rendere felice»

IT

«rendere felice» Γαλλικά μετάφραση

IT rendere felice
volume_up
{ρήμα}

rendere felice (επίσης: felicitare)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «rendere felice» στα γαλλικά

rendere ρήμα
French
felice επίθετο