γαλλική μετάφραση του όρου «renano»

IT

«renano» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
renano {επιθ.}
FR

IT renano
volume_up
{επίθετο}

renano
volume_up
rhénan {αρσ.επιθ.}