γαλλική μετάφραση του όρου «in corrispondenza di»

IT

«in corrispondenza di» Γαλλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «in corrispondenza di».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «in corrispondenza di» στα γαλλικά

in μετοχή
French
corrispondenza ουσιαστικό
di μετοχή
French
dire ρήμα
French

Παραδείγματα χρήσης του όρου «in corrispondenza di» στα γαλλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianInserire immagini fuorvianti in corrispondenza di singoli annunci.
placer, à côté des annonces, des images prêtant à confusion ;.
Italianperiferica network video in corrispondenza di ciascuna delle
ItalianLe immagini possono essere ridimensionate in modo proporzionale tenendo premuto il tasto Maiusc e trascinando contemporaneamente una maniglia di ridimensionamento in corrispondenza di un angolo.
L'image s'agrandira et se réduira alors en fonction du déplacement du pointeur.
Italiangarantisce una posizione nei risultati, ma solo in corrispondenza di frasi lunghe e incomprensibili composte da numerose parole chiave che otterresti comunque.
garantissent le classement de votre site, mais uniquement à partir d'expressions clés très longues et très génériques, qui seraient de toute façon associées à votre site ;.
Αλλα λόγια
Italian
  • in corrispondenza di

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .