γαλλική μετάφραση του όρου «helsinkiana»

IT

«helsinkiana» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
helsinkiana {θηλ.επιθ.}

IT helsinkiana
volume_up
{θηλυκό}

1. "gentilizio"

helsinkiana
volume_up
Helsinkienne {θηλ.} (gentilé)