γαλλική μετάφραση του όρου «dichiarare»

IT

«dichiarare» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
dichiarare {μεταβ.ρ.}
IT

dichiarare [dichiaro|dichiarato] {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
dichiarare
Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
Dès le préambule, les parties signataires se déclarent d'ailleurs:
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell' Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l' atto impugnato.
Si le recours est fondé, la Cour de justice de l' Union européenne déclare nul et non avenu l' acte contesté.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «dichiarare»:

dichiarare