γαλλική μετάφραση του όρου «dichiarare»

IT

«dichiarare» Γαλλικά μετάφραση

volume_up
dichiarare {μεταβ.ρ.}

IT dichiarare
volume_up
[dichiaro|dichiarato] {μεταβατικό ρήμα}

dichiarare
    Tuttavia, il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile:
Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
Dès le préambule, les parties signataires se déclarent d'ailleurs:
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell' Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l' atto impugnato.
Si le recours est fondé, la Cour de justice de l' Union européenne déclare nul et non avenu l' acte contesté.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «dichiarare»:

dichiarare