αγγλική μετάφραση του όρου «tener vivo»

IT

«tener vivo» Αγγλικά μετάφραση

tener vivo
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «tener vivo».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «tener vivo» στα αγγλικά

vivo επίθετο
vivere ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «tener vivo» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianSi può quindi tener vivo un progetto da un anno all'altro tramite piccoli pagamenti anticipati, benché l'esecuzione del progetto stesso possa non essere stata ancora avviata.
A project can be kept alive in this way from one year to the next by means of small advance payments, even though the project itself might not have even begun to be implemented.

Αλλα λόγια

Italian
  • tener vivo

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.