αγγλική μετάφραση του όρου «sorreggere»

IT

«sorreggere» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
sorreggere {μεταβ.ρ.}

IT sorreggere
volume_up
[sorreggo|sorretto] {μεταβατικό ρήμα}

1. γενικός

sorreggere (επίσης: attardare)
volume_up
to hold up {μεταβ.ρ.}
E' forte e compatto come il tek. E sorreggerà qualunque tetto.
It's as strong and dense as teak and it will hold up any roof.
sorreggere (επίσης: puntellare)
volume_up
to prop [propped|propped] {μεταβ.ρ.}
Ecco cosa faceva lì, sorreggeva il letto perché il letto semplicemente non funzionava.
That's what he was doing, propping up the bed because the bed simply didn't work.
sorreggere (επίσης: propugnare, sostenere, appoggiare, assecondare)
Vi esorto quindi ad approvare la risoluzione, che è calibrata e costruttiva e servirà a sorreggere la Tunisia in questo cammino.
I commend this resolution, which is balanced and constructive, and I will be supporting Tunisia in the process.
Give support to the elderly, orphans and widows.
Infine lo sforzo politico deve essere sorretto dal sostegno finanziario ed il programma Daphne può fornire un quadro idoneo a questo scopo.
Finally, the political effort must be backed up with financial support, and the Daphne Programme can provide a suitable framework for this.

2. "scaffale"

sorreggere
volume_up
to hold up {αν.ρ.}
E' forte e compatto come il tek. E sorreggerà qualunque tetto.
It's as strong and dense as teak and it will hold up any roof.

3. μεταφορικό

sorreggere
volume_up
to buoy up {μεταβ.ρ.}
sorreggere
sorreggere (επίσης: propugnare, sostenere, appoggiare, assecondare)
Vi esorto quindi ad approvare la risoluzione, che è calibrata e costruttiva e servirà a sorreggere la Tunisia in questo cammino.
I commend this resolution, which is balanced and constructive, and I will be supporting Tunisia in the process.
Give support to the elderly, orphans and widows.
Infine lo sforzo politico deve essere sorretto dal sostegno finanziario ed il programma Daphne può fornire un quadro idoneo a questo scopo.
Finally, the political effort must be backed up with financial support, and the Daphne Programme can provide a suitable framework for this.
sorreggere (επίσης: supportare)

4. "persona, peso, tetto"

Vi esorto quindi ad approvare la risoluzione, che è calibrata e costruttiva e servirà a sorreggere la Tunisia in questo cammino.
I commend this resolution, which is balanced and constructive, and I will be supporting Tunisia in the process.
Give support to the elderly, orphans and widows.
Infine lo sforzo politico deve essere sorretto dal sostegno finanziario ed il programma Daphne può fornire un quadro idoneo a questo scopo.
Finally, the political effort must be backed up with financial support, and the Daphne Programme can provide a suitable framework for this.

5. "muro"

sorreggere

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «sorreggere»:

sorreggere

Παραδείγματα χρήσης του όρου «sorreggere» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianVi esorto quindi ad approvare la risoluzione, che è calibrata e costruttiva e servirà a sorreggere la Tunisia in questo cammino.
It cannot be excused in Tunisia just because there are other countries where women are socially inferior.
ItalianVi esorto quindi ad approvare la risoluzione, che è calibrata e costruttiva e servirà a sorreggere la Tunisia in questo cammino.
I commend this resolution, which is balanced and constructive, and I will be supporting Tunisia in the process.