αγγλική μετάφραση του όρου «segmentazione del mercato»

IT

«segmentazione del mercato» Αγγλικά μετάφραση

IT segmentazione del mercato
volume_up
{θηλυκό}

1. επιχειρήσεις

segmentazione del mercato
Un secondo nodo problematico riguarda la segmentazione del mercato del lavoro.
A second set of issues is labour market segmentation.
We also need to reduce labour market segmentation.
Ridurre la segmentazione del mercato del lavoro è un compito che spetta in primo luogo agli Stati membri.
Reducing labour market segmentation is, first and foremost, the responsibility of the Member States.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «segmentazione del mercato» στα αγγλικά

segmentazione ουσιαστικό
del επίθετο
English
del μετοχή
English
del προσδιοριστής
English
mercato ουσιαστικό