αγγλική μετάφραση του όρου «seggiolino»

IT

«seggiolino» Αγγλικά μετάφραση

IT seggiolino
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

seggiolino
volume_up
child seat {ουσ.}

2. "per bambini"

seggiolino

3. "per auto"

seggiolino

Παραδείγματα χρήσης του όρου «seggiolino» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianPer il bambino di sei anni, dunque, adottare un seggiolino non fa davvero alcuna differenza.
So really, for the six-year-old, the car seat did absolutely nothing whatsoever.
ItalianQuando i bambini erano sul seggiolino, 18,2 per cento di morti.
ItalianIl manichino "da sei anni" è nel seggiolino, e pare-- sembra un urto terribile, invece è un ottimo risultato.
The six-year-old is in a car seat, and it turns out that looks terrible, but that's great.
Italian4 abbiamo chiesto che i costruttori indichino chiaramente i tipi di seggiolino adatti per ogni modello di autovettura.
In Amendment 4, we want manufacturers to state which child car seats fit which car models.
ItalianQuesto, dunque, era un seggiolino di fascia alta, secondo Consumer Reports, e ha ottenuto un ottimo risultato.
So this car seat was actually an above-average car seat from Consumer Reports, and did quite well.
ItalianE guardate come il seggiolino fluttua in aria, nel contraccolpo.
ItalianVorrei che lo approvaste per la vendita", direbbero: "Questo è un seggiolino fantastico, funziona benissimo!
I would like you to approve it for selling," then they would say, "This is a fantastic new car seat, it works great.
ItalianIl seggiolino si muove in ogni direzione.
ItalianTenete a mente due cose: questo seggiolino è stato installato da una persona che ne avrà montati mille, quindi lo sa fare alla perfezione.
This is a car seat that was installed by someone who has installed 1,000 car seats, who knew exactly how to do it.
ItalianNondimeno, se prendessi i dati di questo incidente e li portassi al Governo Federale, dicendo: "Ho inventato un nuovo seggiolino.
But still, if you just took that data from that crash to the federal government, and said, "I have invented a new car seat.
ItalianGuardate il bambino sul seggiolino.
ItalianGuardate come la testa si sporge in avanti, colpendo le ginocchia, nel test del seggiolino.
Now watch two things: watch how the head goes forward, and basically hits the knees -- and this is in the car seat -- and watch how the car seat flies around, in the rebound, up in the air.
ItalianPerché sia omologato, un seggiolino deve soddisfare alcuni standard federali, ciascuno dei quali prevede un test di impatto frontale.
In order to have the car seat approved, you need to pass certain federal standards, all of which involve slamming your car into a direct frontal crash.
ItalianGli standard federali prevedono un punteggio in questo test inferiore a 1000 per l'omologazione di un seggiolino, secondo una scala di misura su cui non mi dilungherò.
The federal standards are that you have to score below a 1,000 to be an approved car seat on this crash, in some metric of units which are not important.
ItalianL'idea, sostanzialmente, è di fare una cosa del genere, che non so esattamente quanto possa costare, ma non vedo alcuna ragione per cui debba costare molto più di un seggiolino normale.
But essentially, do something like this, which I don't know exactly how much it would cost to do, but there's no reason I could see why this should be much more expensive than a regular car seat.