αγγλική μετάφραση του όρου «in pieno giorno»

IT

«in pieno giorno» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
in pieno giorno [ιδιωματισμός]

IT in pieno giorno
volume_up
[ιδιωματισμός]

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «in pieno giorno» στα αγγλικά

in επίρρημα
English
in μετοχή
English
In
English
pieno ουσιαστικό
pieno επίθετο
giorno ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «in pieno giorno» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianAnche se la riunione non sta avvenendo in pieno giorno, mi sembra che ci sia abbastanza luce per poter discernere alcune cose.
We may not have this meeting taking place in full daylight, but I find it light enough in here to make the following remark.
ItalianVorrei che quest’ordine venisse invertito in modo che si possano discutere le disposizioni giuridiche in pieno giorno con un’elevata presenza di deputati.
I would like to reverse this order so we debate legal provisions in the full light of day with a good attendance.
ItalianLunedì, in pieno giorno, è stato assassinato lo scrittore Georgi Stoev, autore di diversi libri di inchieste sulla criminalità organizzata.
On Monday, in the bright of day, writer Georgi Stoev was murdered. He authored several books of investigations into organised crime.
ItalianIn pieno giorno, ignorati da passanti indifferenti, neonazistinella Sassonia tedescal'hanno incisa sul suo corpoperché aveva difeso una ragazzina russa.
In the daylight, ignored by indifferent bystanders, neo-Nazis in German Saxony incised it on her body because she stood up for a little Russian girl.
ItalianChea Vichea, sindacalista ed esponente dell’opposizione cambogiana, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 22 gennaio sul ciglio di una strada di Phnom Pehn in pieno giorno.
Mr Chea Vichea, trade unionist and member of the Cambodian opposition, was shot and killed on January 22, beside the road in Phnom Penh, in the middle of the day.
ItalianChea Vichea, sindacalista ed esponente dell’ opposizione cambogiana, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 22 gennaio sul ciglio di una strada di Phnom Pehn in pieno giorno.
Mr Chea Vichea, trade unionist and member of the Cambodian opposition, was shot and killed on January 22, beside the road in Phnom Penh, in the middle of the day.