αγγλική μετάφραση του όρου «fastoso»

IT

«fastoso» Αγγλικά μετάφραση

fastoso
Έχουμε ενημερωθεί πως λείπει η μετάφραση του όρου «fastoso».