αγγλική μετάφραση του όρου «essere riluttanti»

IT

«essere riluttanti» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
essere riluttanti {αμεταβ.ρ.}

IT essere riluttanti
volume_up
{αμετάβατο ρήμα}

essere riluttanti

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «essere riluttanti» στα αγγλικά

essere ουσιαστικό
English
essere ρήμα
essere
English
riluttante επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «essere riluttanti» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianSecondo me, non ha alcun senso essere riluttanti nel promuoverla.
ItalianI governi potrebbero effettivamente essere riluttanti a concedere deroghe per progetti che non godono del loro sostegno.
Governments might indeed be reluctant to grant exemptions for projects they do not support.
ItalianNon dobbiamo essere timidi e riluttanti quando si tratta di intervenire in problemi che emergono negli Stati membri.
We do not need to be timid and reluctant when it comes to intervening in matters that are going on in the Member States.
ItalianOggi accade spesso però che le vittime provino così tanta vergogna, soprattutto se l'autore della violenza è una persona vicina, da essere riluttanti a parlarne.
Today it is often the case, however, that victims feel so ashamed, especially if the perpetrator of the violence is someone close, that they are reluctant to talk about it.
ItalianSiamo molto preoccupati, perché evidentemente gli Stati membri continuano a essere riluttanti per quanto riguarda l'elaborazione di una vera politica comune in materia di immigrazione.
We are very concerned, because it is evident that the Member States are still dragging their feet with regard to drawing up a genuine common policy in the field of immigration.