αγγλική μετάφραση του όρου «Durkheim»

IT

«Durkheim» Αγγλικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Durkheim».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Durkheim» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianDurkheim credeva che tutto ciò che ci unisce assume un aspetto di sacralità.
Durkheim believed that anything that unites us takes on an air of sacredness.
ItalianDurkheim coniò perfino il termine 'Homo duplex', o uomo a due livelli.
ItalianIl concetto di innalzamento stava alla base delle opere del grande sociologo francese Emile Durkheim.
This idea that we move up was central in the writing of the great French sociologist Emile Durkheim.
ItalianNoi siamo Homo duplex, come spiegava Durkheim.
ItalianNei casi peggiori, come spiega l'analisi di un sociologo come Emil Durkheim, porta ad aumentati tassi di suicidio.
It leads, in the worst cases, in the analysis of a sociologist like Emil Durkheim, it leads to increased rates of suicide.
ItalianDurkheim chiamò questo livello il livello del sacro perché credeva che la funzione della religione fosse di unire le persone in un gruppo, in una comunità morale.
Durkheim called this level the level of the sacred because he believed that the function of religion was to unite people into a group, into a moral community.

Αλλα λόγια

Italian
  • Durkheim

Δείτε το Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.