αγγλική μετάφραση του όρου «braci»

IT

«braci» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
braci {πληθ.θηλ.}
IT

braci {πληθυντικός αριθμός θηλυκού γένους}

volume_up
braci (επίσης: brace)
volume_up
embers {πληθ.αρ.}
E'decisamente deplorevole che si siano ricostruite case su un vulcano le cui braci si erano appena spente.
It is deeply regrettable that houses were rebuilt on a volcano, whose embers were still so active.
E' decisamente deplorevole che si siano ricostruite case su un vulcano le cui braci si erano appena spente.
It is deeply regrettable that houses were rebuilt on a volcano, whose embers were still so active.
Appena spenti i fuochi in Bosnia, non andiamo a gettare olio sulle braci che covano - è vero!
So soon after the flames have died down in Bosnia, let us not throw oil on the smouldering embers - and they are smouldering!
braci (επίσης: brace)
E'decisamente deplorevole che si siano ricostruite case su un vulcano le cui braci si erano appena spente.
It is deeply regrettable that houses were rebuilt on a volcano, whose embers were still so active.
E' decisamente deplorevole che si siano ricostruite case su un vulcano le cui braci si erano appena spente.
It is deeply regrettable that houses were rebuilt on a volcano, whose embers were still so active.
Appena spenti i fuochi in Bosnia, non andiamo a gettare olio sulle braci che covano - è vero!
So soon after the flames have died down in Bosnia, let us not throw oil on the smouldering embers - and they are smouldering! - in Kosovo.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «braci» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

ItalianE'decisamente deplorevole che si siano ricostruite case su un vulcano le cui braci si erano appena spente.
It is deeply regrettable that houses were rebuilt on a volcano, whose embers were still so active.
ItalianE' decisamente deplorevole che si siano ricostruite case su un vulcano le cui braci si erano appena spente.
It is deeply regrettable that houses were rebuilt on a volcano, whose embers were still so active.
ItalianAppena spenti i fuochi in Bosnia, non andiamo a gettare olio sulle braci che covano - è vero!
So soon after the flames have died down in Bosnia, let us not throw oil on the smouldering embers - and they are smouldering! - in Kosovo.
ItalianHa attizzato le braci che covavano nel Kosovo e provocato il terrorismo indipendentista e la sua repressione, inevitabile e probabilmente sproporzionata.
It fuelled the flames in Kosovo and provoked the terrorism of the independenceseekers, resulting in its inevitable and probably disproportionate repression.
ItalianSolo quando le fiamme e le braci si saranno estinte, passeremo a effettuare le autopsie per scoprire le cause dell'accaduto e individuare i provvedimenti necessari per scongiurarne il ripetersi.
Only when the flames and embers are extinguished can we turn to post-mortems as to how this happened and what is needed to avoid it happening again.