αγγλική μετάφραση του όρου «assalitore»

IT

«assalitore» Αγγλικά μετάφραση

IT assalitore
volume_up
{αρσενικό}

assalitore (επίσης: assaltatore, assalitrice, assaltatrice)
volume_up
assailant {ουσ.}
assalitore (επίσης: assaltatore, assalitrice, assaltatrice)
volume_up
assaulter {ουσ.}
assalitore (επίσης: assaltatore, assalitrice, assaltatrice, attentatore)
volume_up
attacker {ουσ.}
L'assalitore è arrivato a bordo di una BMW e se né andato dopo aver rubato una borsa.
The attacker came from a BMW and got away with a bag.
he struggled with his attacker
In molti paesi occidentali i media hanno dipinto la Russia come un assalitore, ma è un'immagine erronea.
In many Western countries the media has presented an image of Russia as the attacker.

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «assalitore»:

assalitore

Παραδείγματα χρήσης του όρου «assalitore» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianAltre persone sono state gravemente ferite dall'assalitore, che ha poi rivolto l'arma contro se stesso.
A number of people were also seriously injured by the perpetrator, who then turned his gun on himself.
ItalianAlcune hanno descritto una vita di sofferenze e, solo per il bene dei loro figli, hanno avuto il coraggio di denunciare il proprio assalitore.
Some described a life of suffering, and it was only because their children put pressure on them that they had the courage to report their attackers.
ItalianAd esempio, malgrado l'assalitore avesse pubblicato video minacciosi su Internet poco prima dello scoppio della follia omicida, non si è comunque riusciti a scongiurare la tragedia.
In this instance, although the perpetrator posted threatening videos on the Internet before the killing spree, it was not possible to avert the tragedy.