αγγλική μετάφραση του όρου «abbuono»

IT

«abbuono» Αγγλικά μετάφραση

volume_up
abbuono {αρσ.}
volume_up
abbuonare {μεταβ.ρ.}

IT abbuono
volume_up
{αρσενικό}

1. γενικός

abbuono (επίσης: riduzione, bonifico, abolizione, attenuazione)
volume_up
abatement {ουσ.}
abbuono
volume_up
allowance {ουσ.} (discount)
Ciò graverà ulteriormente sulle economie degli Stati membri, purtroppo senza alcun abbuono per i ritardi nel loro sviluppo.
This will put additional burdens on the economies of Member States, unfortunately without making any allowances for the delays in their development.
abbuono (επίσης: riduzione, bonifico, conclusione, dedizione)
volume_up
deduction {ουσ.}
abbuono (επίσης: riduzione, bonifico, attenuazione, contenimento)
volume_up
reduction {ουσ.}
abbuono (επίσης: riduzione, bonifico, attenuamento, cambio)
volume_up
relief {ουσ.}
abbuono (επίσης: riduzione)
volume_up
tret {ουσ.}

2. αθλήματα

abbuono

3. ιππασία

abbuono
volume_up
handicap {ουσ.}

Συνώνυμα (ιταλικά) του όρου «abbuono»:

abbuono
abbuonare

Παραδείγματα χρήσης του όρου «abbuono» στα αγγλικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ItalianNell'ambito di detto abbuono si sperava in un pagamento dalle linee sociali B34004 e B34003.
Within that rebate was hope of a payment from the social lines B3-4004 and B3-4003.
ItalianL'abbuono di interessi previsto nel quadro di bilancio dell'Unione è una possibilità da studiare.
We might study the possibility of special low interest rates in the Union's budget.
ItalianHo sentito parlare di «prestito con abbuono di interessi» e confesso che ciò mi preoccupa.
I heard preferential interest rate loans mentioned. That worries me.
ItalianVorremmo inoltre anche conoscere i particolari dei casi in cui si procede all' abbuono oppure al condono della multa.
We also lack knowledge of the details when a fine is lowered or waived.
ItalianCiò graverà ulteriormente sulle economie degli Stati membri, purtroppo senza alcun abbuono per i ritardi nel loro sviluppo.
This will put additional burdens on the economies of Member States, unfortunately without making any allowances for the delays in their development.
ItalianPotremmo in realtà chiamarlo il bilancio dello sconto al Regno Unito, che spunta un abbuono di circa 2, 8 miliardi di ECU, cifra però corretta al ribasso.
We could actually call it the UK rebate budget; the UK gets its rebate of about ECU 2.8 billion, but this has been corrected downwards.